Приватний курс
Будь ласка вхід зв'язатися з відповідальним.
Автор Anton Piskun

09.07.2024
Час  15 годин 39 хвилин
Учасники 60
 • Загальний огляд системи
  • Що таке Odoo?
  • Інтерфейс системи
  • Допоміжні інструменти Odoo для організації роботи
  • Зв'язок модуля "Бухоблік" з іншими модулями
  • Домашнє завдання - Загальний огляд
 • Загальні налаштування системи (бухгалтерський облік)
  • Загальні налаштування
  • План рахунків
  • Журнали обліку
  • Валюти
  • Категорії продукції та місця розташування
  • Податки
  • Аналітичні рахунки
  • Записи та елементи журналів
  • Внесення початкових залишків
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Загальні налаштування системи"
   20 xp
 • Облік запасів
  • Теорія "Облік запасів"
  • Купівля запасів та формування їх первісної вартості
  • Розподіл накладних витрат
  • Інвентаризація та брак
  • Реалізація запасів (товарів)
  • Виробництво: списання сировини та випуск готової продукції
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Облік запасів"
   15 xp
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
  • Базові налаштування
  • Облік дебіторської заборгованості
  • Облік кредиторської заборгованості
  • Повернення товарів та коригування заборгованостей
  • Закриття технічного рахунку при поверненні товарів постачальникам
  • Self-ERP: Ведення взаєморозрахунків в розрізі договорів
  • Self-ERP: Аналіз заборгованостей та формування акту звірки
  • Домашнє завдання - Облік взаєморозрахунків
  • Сертифікація "Облік взаєморозрахунків"
   10 xp
 • Облік грошових коштів
  • Теорія "Облік грошових коштів"
  • Базові налаштування обліку грошових коштів в ERP Odoo
  • Банківська виписка - як основний інструмент для відображення в обліку інформації про рух грошових коштів
  • Витрати працівників
  • Точка продажів
  • Self-ERP: облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
  • Self-ERP: імпорт банківських виписок
  • Self-ERP: статті руху грошових коштів, аналіз руху грошових коштів
  • Домашнє завдання - Облік грошових коштів
  • Сертифікація "Облік грошових коштів"
   10 xp
 • Облік доходів та витрат
  • Теорія "Облік доходів та витрат"
  • Організація обліку доходів та витрат в ERP Odoo
  • Визначення фінансового результату
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Облік доходів та витрат"
   10 xp
 • Зовнішньоекономічна діяльність (Self-ERP)
  • Імпорт товарів
  • Вантажна митна декларація
  • Експортні операції
  • Купівля та продаж валюти
  • Курсові різниці та переоцінка валюти
  • Переоцінка валютних залишків
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Зовнішньоекономічна діяльність"
   20 xp
 • Облік ПДВ (Self-ERP)
  • Основні налаштування обліку ПДВ
  • Операції з купівлі / продажу та перша подія
  • Звіт "Перша подія" та формування податкових накладних/Розрахунків-коригувань
  • Робота з податковими документами
  • Податкова декларація з ПДВ
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Облік ПДВ"
   25 xp
 • Облік основних засобів (Self-ERP)
  • Що таке необоротні активи та їх класифікація
  • Базові налаштування обліку основних засобів в ERP Odoo
  • Надходження (купівля), введення в експлуатацію основних засобів та нарахування амортизації
  • Продаж основних засобів
  • Ліквідація основних засобів
  • Призупинення нарахування амортизації
  • Модернізація основних засобів
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Облік основних засобів"
   20 xp
 • Облік заробітної плати (Self-ERP)
  • Кадровий облік. Довідники та картка співробітника
  • Кадровий облік. Штатний розклад та кадрові накази
  • Кадровий облік. Контракти
  • Кадровий облік. Облік робочого часу
  • Заробітна плата. Нарахування авансів
  • Заробітна плата. Нарахування
  • Заробітна плата. Відпускні та лікарняні
  • Погодинна оплата праці
  • Відрядження
  • Оплата понаднормового часу
  • Доплати та відрахування у складі заробітної плати
  • Заробітна плата. Групові розрахунки
  • Заробітна плата. Виплата заробітної плати
  • Заробітна плата. Обʼєднаний звіт
  • Домашнє завдання
  • Сертифікація "Облік заробітної плати"
   30 xp
 • Зустрічі з менторами
  • Вступна зустріч 15.03
  • Зустріч БО 26.03
  • Зустріч БО 02.04
  • Зустріч БО 09.04
  • Зустріч БО 16.04
  • Зустріч БО 30.04
 • Курсовий проєкт
  • Курсовий проект
   40 xp