Бухгалтерський облік в ERP Odoo


Навчальний курс для фінансистів та бухгалтерів  - стане незамінним помічником при веденні регламентованого бухгалтерського обліку в ERP Odoo! 

 Інструмент для бухгалтерів в новій реальності без 1С!

Старт навчання - 20 червня 2024

Вартість - 6 500 грн.


 Зареєструватися

Структура курсу

 • Загальні налаштування
 • План рахунків
 • Журнали обліку
 • Валюти
 • Категорії продукції та місця розташування
 • Податки
 • Аналітичні рахунки
 • Записи та елементи журналів
 • Внесення початкових залишків
 • Домашнє завдання
 • Теорія "Облік запасів"
 • Купівля запасів та формування первісної собівартості
 • Розподіл накладних витрат
 • Інвентаризація та брак
 • Реалізація запасів (товарів)
 • Виробництво: списання сировини та випуск готової продукції
 • Домашнє завдання
 • Базові налаштування
 • Облік дебіторської заборгованості
 • Облік кредиторської заборгованості
 • Повернення товарів та коригування заборгованостей
 • Self-ERP: Ведення взаєморозрахунків в розрізі договорів
 • Self-ERP: Аналіз заборгованостей та формування акту звірки
 • Домашнє завдання
 • Теорія "Облік грошових коштів"
 • Базові налаштування обліку грошових коштів в ERP Odoo
 • Банківська виписка - як основний інструмент для відображення в обліку інформації про рух грошових коштів
 • Витрати працівників
 • Точка продажів
 • Self-ERP: облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
 • Self-ERP: імпорт банківських виписок
 • Self-ERP: статті руху грошових коштів, аналіз руху грошових коштів
 • Домашнє завдання
 • Теорія "Облік доходів та витрат"
 • Організація обліку доходів та витрат в ERP Odoo
 • Доходи та витрати майбутніх періодів
 • Визначення фінансового результату
 • Домашнє завдання
 • Імпорт товарів
 • Експортні операції
 • Купівля та продаж валюти
 • Курсові різниці та переоцінка валюти
 • Домашнє завдання
 • Основні налаштування обліку ПДВ
 • Операції з купівлі/продажу та перша подія
 • Звіт "Перша подія" та формування податкових накладних/Розрахунків-коригувань
 • Робота з податковими документами
 • Податкова декларація з ПДВ
 • Домашнє завдання
 • Що таке необоротні активи та їх класифікація
 • Базові налаштування обліку основних засобів в ERP Odoo
 • Надходження (купівля), введення в експлуатацію основних засобів та нарахування амортизації
 • Продаж основних засобів
 • Ліквідація основних засобів
 • Призупинення нарахування амортизації
 • Модернізація основних засобів
 • Домашнє завдання
 • Кадровий облік. Довідники та картка співробітника
 • Кадровий облік. Штатний розпис та кадрові накази
 • Заробітна плата. Контракти
 • Заробітна плата. Облік робочого часу
 • Заробітна плата. Нарахування авансів
 • Заробітна плата. Нарахування заробітної плати
 • Заробітна плата. Відпускні та лікарняні
 • Заробітна плата. Групові розрахунки
 • Заробітна плата. Виплата заробітної плати
 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт
 • Домашнє завдання

Ментор курсу

Антон Піскун

 • Менеджер продукту компанії Self-ERP
 • Бізнес-аналітик, системний аналітик, консультант з ERP Odoo
 • Засновник та головний редактор сайту Бухгалтер24
 • Блогер (antonpiskun.pro)
 • 7+ років досвіду роботи з Odoo
 • 16 років досвіду в сфері бухгалтерського обліку та фінансів

Як проходить навчання?

Впродовж тижня слухач:

знайомиться з відеоматеріалами до поточного модуля (дивиться відеоуроки в своєму темпі),

виконує практичні завдання за результатами освоєння матеріалів цього модуля.

За підсумками тижня  слухач надсилає виконане практичне завдання на перевірку менторам.

Жива консультація ментора з аналізом виконаних завдань, відповіддю на запитання і рекомендаціями –щотижня

Протягом навчання – живий чат з ментором для відповідей на поточні питання і обміну досвідом між учасниками курсу ​